Home / Zorg / Visie

Visie

Elk kind ontwikkelt op eigen tempo. Vanuit de zorg willen wij onze kinderen binnen de eigen mogelijkheden begeleiden.

Hierbij hebben wij niet enkel aandacht voor het schoolse leren maar evenzeer voor een hoog welbevinden. Dit vanuit de overtuiging dat een kind zich goed moet voelen om optimaal te kunnen leren. 

We vinden het belangrijk om zicht te hebben op wat onze kinderen kunnen en kennen en waarbij we hen kunnen helpen. We zorgen voor hen vanaf de start en geven de kennis door aan de volgende (zorg)leerkrachten.  

Voor elk kind hebben we hetzelfde doel, dat is het zo ver mogelijk brengen in het leren en leven. De weg ernaartoe is voor elk kind anders. 

Met voldoende basis- en gerichte zorg bereiden we hen samen voor op hun latere leven en de wereld van morgen.