Home / Samenwerking / Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad kan advies geven en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. 

Voor de schoolraad zijn deze vertegenwoordigers aangesteld. 

  • personeelsleden: Emilie Wybo, Elien Vermeersch
  • ouders: Lies Desomer, Iris Kindt
  • lokale gemeenschap: Kristien Vandendriessche, Guido Vancalbergh


Directeur Monika Lanckriet en Sabine De Zutter zijn aanwezig als gemandateerden van het schoolbestuur.