Home / Samenwerking / Leerlingenparlement

Leerlingenparlement

We vinden het belangrijk om leerlingen te laten participeren in onze school.

Leerlingenparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving in de klas en de organisatie in de klas en school. Het is belangrijk om leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden. 

Elke klas uit het vijfde en zesde leerjaar kiest op een democratische manier 2 afgevaardigden. 

Deze leerlingen komen op regelmatige basis bij elkaar in het leerlingenparlement samen met een leerkracht. Hier bespreken ze hoe ze zaken kunnen aanpassen, bedenken ze nieuwe initiatieven en bespreken ze de ideeën van alle kinderen. Samen met de directie wordt een pad uitgestippeld om aan de noden tegemoet te komen.

Samen met iedereen zorgen we voor onze school!