Home / Praktisch / Afwezigheid melden - leerplicht

Afwezigheid melden - leerplicht


Afwezigheid melden


Is uw kind afwezig op school? 

Laat dit via Seesaw of via mail weten aan de klasleerkracht. Leerplicht - afwezigheid verantwoorden


Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en is het verplicht om een afwezigheid wettelijk te verantwoorden

Elk schooljaar kan uw kind maximum 4 keer afwezig zijn met een geel afwezigheidskaartje. Dit kan voor maximum 3 opeenvolgende dagen. Hierop vult u zelf de gegevens van de afwezigheid in. 

Uw kind was ziek en u heeft geen doktersattest? Uw kind krijgt de eerste dag op school een afwezigheidsdocument mee. We vragen u dit correct in te vullen en terug mee te geven.


Indien uw kind meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig is, is een doktersattest verplicht.