Home / Praktisch / Afwezigheid melden - leerplicht

Afwezigheid melden - leerplicht


Afwezigheid melden


Is uw kind afwezig op school? 

Laat dit via Seesaw of via mail weten aan de klasleerkracht. Leerplicht - afwezigheid verantwoorden


Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en is het verplicht om een afwezigheid wettelijk te verantwoorden

Elk schooljaar kan uw kind maximum 4 keer afwezig zijn met een geel afwezigheidskaartje. Dit kan voor maximum 3 opeenvolgende dagen. Hierop vult u zelf de gegevens van de afwezigheid in. 

Uw kind was ziek en u heeft geen doktersattest? Uw kind krijgt de eerste dag op school een afwezigheidsdocument mee. We vragen u dit correct in te vullen en terug mee te geven.


Indien uw kind meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig is, is een doktersattest verplicht.Corona en quarantaine


Is er iemand in uw gezin die zich moeten laten testen op covid-19? U houdt iedereen van uw gezin thuis tot u het testresultaat heeft. 

Is er iemand positief getest op covid-19 in uw gezin? Respecteer de quarantainemaatregelen en quarantaineperiode. Graag ook meteen de directie en klasleerkracht op de hoogte brengen.

Het quarantaine-attest of ziekte-attest geef je mee met je kind naar de klas.

Had uw kind recent covid-19? Bezorg ons zeker het herstelcertificaat (meestal beschikbaar 12 dagen na de besmetting).