Home / Samenwerking / Scholengroep

Scholengroep

Onze Oefenschool behoort tot scholengroep Sint-Rembert. 

De vzw Scholengroep Sint-Rembert wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, hierin gemandateerd door de Algemene Vergadering. De voorzitter is de heer Michel Roggeman.

De algemeen directeur van de scholengroep is mevrouw Ann Stael.